Kronen Consulting AS kan tilby rådgivning innenfor:

  • Mulighetsstudier
  • Undervisning tilpasset kundens bedrift
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Internkontroll og HMS
  • Systemrettet rådgivning
  • Utvikling av bedriftens organisasjon
  • Støtte ved utarbeidelse av kontrakter
  • Gjennomgang av bedriftens kostnader og effektivisering