Baskurs 1 og 2: Baskursene er rettet mot : - fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og produksjon. - fagarbeidere som har potensiale og egenskaper for å ivareta basens rolle og eldre baser som ønsker oppdatering av sine kunnskaper. Hovedmålene med kursene er å utvikle medarbeidere som kan sørge for økt lønnsomhet i bedriften gjennom effektiv drift av produksjonen.

Byggeplass og ledelse/prosjektlederkurs : Dette prosjektlederkurset er beregnet for prosjektledere og andre personer som allerede har lederansvar eller er tiltenkt et lederansvar. Målet med opplæringen er å utdanne ledere gjennom en systematisk innføring i ledelse, planlegging, styring og gjennomføring av prosjekter. Kurset består av 5 samlinger, hver med en varighet på 2 dager. Samlingene består av forelesninger, oppgaveløsninger og erfaringsutveksling. Kursdeltakerne får kjennskap til et case- prosjekt. Dette gjør at undervisningen kan gjøres mer realistisk, og oppleves som "matnytting" for deltakerne. Mellom samlingene skal det leveres inn oppgaver og kurset vil derfor kreve arbeid mellom disse samlingene. Det er derfor en fordel å ha diskutert opplegget med arbeidsgiver på forhånd. Kurset avsluttes med en 3-timers eksamen, og det vil bli utdelt et kursbevis for gjenomført kurs.


Bedriften kan også tilby ettermiddagskurs vedr. Norske Standarder med en varighet på 2 til 3 timer:

- NS 8405 - NS 8405
- NS 8406 - NS 8416
- NS 8407 - NS 8417

Ovenstående kurs må i første rekke sees på som en introduksjon til den
utvalgte standard.

I tillegg finnes det kurs som er mer utdypende innenfor et smalere emne, som for eks.
- etablering av avtale, skriftlighet vektlegges
- endringer, konsekvenser og vederlagsjustering (betaling)
- overtakelse og sluttoppgjør
- avvikshåntering, mangler og forsinkelser, med vederlagsjustering
- forsering og avbestilling

- reklamasjoner